Particulieren

Financiële Coaching kan iets voor u zijn als u minder inkomsten heeft door bijvoorbeeld:

  • Werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid, scheiding of omdat uw partner is overleden.
  • U bent het overzicht in uw administratie kwijt.
  • U bent student of gaat voor het eerst op uzelf wonen en wilt inzicht krijgen in uw toekomstige financiën (of uw zoon of dochter daarbij helpen).
  • U bent met pensioen en op zoek naar een financieel overzichtelijke situatie.

Afhankelijk van het type begeleiding waar u behoefte aan heeft, doorlopen we een aantal stappen:

  • Kennismaking: Een vrijblijvende kennismaking, waarin we kort uw financiële situatie bespreken, leg ik uit wat wij van elkaar kunnen verwachten, of ik u kan helpen en of u door mij geholpen wilt worden.
  • Vervolgafspraak: Zo ja, dan spreken we met elkaar af welk traject we volgen en hoe lang dit gaat duren. We maken een vervolgafspraak waarin we de verzamelde gegevens doornemen. We bekijken samen hoe we deze het best kunnen ordenen op een wijze dat het voor u prettig en overzichtelijk blijft. We brengen samen orde in de thuisadministratie.
  • Plan van aanpak: Nadat we alle gegevens op orde hebben gebracht, maak ik een overzicht van de inkomsten en uitgaven. U ontvangt een maandoverzicht en een jaarplanning. Dit bespreken we samen en passen we aan waar nodig. Dan hebben we een overzicht van de huidige situatie en voor de gewenste situatie maken we een budgetplan. Op die manier krijgt u helder inzicht van hoe om te gaan met uw financiën.
  • Begeleiding: We bespreken het plan en nemen door hoe ervoor gezorgd kan worden dat het nieuw ontstane inzicht in de praktijk goed blijft functioneren. Tussentijds komen we één of twee keer bij elkaar, en bespreken we hoe het plan in de praktijk functioneert.
  • Evaluatie: Na afloop evalueren we samen het traject.

Wilt u meer weten over mijn begeleiding? Ik geef u graag meer informatie over de diverse mogelijkheden en de daarbij behorende tarieven. Stuur mij hier een bericht